Start

Facebook

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Znajdź mnie

 Nowe życie dla zbiornika Bugaj PDF Drukuj Email
Wpisał K. Czechowska   
Czwartek, 23. Październik 2014 13:52

Nowe życie dla jeziora Bugaj

Opracowali: dr inż. Marcin Sitarek, mgr Krystyna Czechowska, dr inż. Sławomir Sołtysiak
            
Wszyscy odczuwamy upływ czasu. Zmieniamy się, starzejemy i przemijamy. Procesom tym ulega również nasze otoczenie, w tym przyroda. Każdy ekosystem – las, łąka, jezioro - ulega tym procesom - przyroda się nieustannie zmienia, a naszym obowiązkiem jest dbać, aby te zmiany odbywały się przy możliwie najmniejszej ingerencji człowieka.

Obecnie efekty naturalnych, aczkolwiek negatywnych zmian, możemy zaobserwować na największym zbiorniku wodnym w Piotrkowie Trybunalskim - na jeziorze Bugaj, na którym występują tzw. zakwity wody.  Efektem zachodzących w wodzie zmian jest intensywny rozwój sinic, glonów i innych organizmów. Następstwem tego jest pokrycie całej powierzchni wody danego akwenu przez fitoplankton, co uniemożliwia przenikanie światła do niższych warstw wody. Prowadzi to do zatrzymania wzrostu roślin żyjących w głębszych warstwach wody i zmniejsza różnorodność biologiczną. W takich warunkach dochodzi do deficytów tlenu; zwłaszcza w warstwach przydennych.
           
Wzmożony rozwój sinic i glonów powoduje wiele negatywnych zmian w środowisku wodnym, dlatego też poszukuje się skutecznych metod zapobiegania, zmniejszenia czy wręcz likwidacji skutków tego procesu. Zjawisko rozprzestrzeniania się sinic i glonów w środowisku wodnym powoduje stopniowe wypłycanie i zarastanie zbiorników wodnych. Natomiast działania eliminujące to zjawisko określa się mianem rekultywacji zbiorników wodnych.

- Wszystkie te negatywne zmiany pojawiają się obecnie na jeziorze Bugaj. Zbiornik będący wizytówką, ozdobą Piotrkowa oraz popularnym miejscem wypoczynku rodzinnego mieszkańców miasta powoli staje się coraz mniej użyteczny zarówno pod względem przyrodniczym jak również rekreacyjnym – podsumowała Krystyna Czechowska, piotrkowianka, członek Rady Osiedla Wierzeje, Kandydatka do Rady Miasta Piotrkowa z KWW Platforma Ziemi Piotrkowskiej, okręg 2 , miejsce 2.

Pani Krystyna postanowiła poszukać rozwiązania problemu wspólnie z osobami zrzeszonymi w stowarzyszeniu „Nasza Ziemia Piotrkowska”. Działania mające na celu zwrócenie uwagi na zagrożenia jeziora Bugaj rozpoczęły się od zaktywowania grupy mieszkańców Piotrkowa. Sprawą zainteresował się doktor inżynier Marcin Sitarek (Kandydat do Rady Miasta Piotrkowa okręg 2 miejsce 6), rdzenny piotrkowianin, a jednocześnie wybitny specjalista od rekultywacji zbiorników wodnych. Dr Sitarek zajmuje się oczyszczaniem zbiorników wodnych od 2009 roku, a w swoim dorobku ma około 200 oczyszczonych z sukcesem jezior i stawów. Stworzył on autorską metodę rekultywacji opartą na naturalnych procesach zachodzących w środowisku wodnym i uruchamiających mechanizmy samooczyszczania.

- Podstawowym problemem w rekultywacji zbiorników wodnych jest zapewnienie bioróżnorodności ekosystemu - mówi inżynier Sitarek. -  każdy zbiornik ma własne, specyficzne warunki, dlatego trudno jest stworzyć uniwersalną metodę oczyszczania. Sposoby rekultywacji zbiorników wodnych opierają się głównie na metodach mechanicznych i chemicznych, które są bardzo kosztowne, w większości przypadków trudne do wykonania.  Jeżeli przynoszą jakieś efekty, to są one krótkotrwałe. Ponadto zarówno mechaniczne, jak chemiczne oczyszczanie nie są obojętne dla przyrody, ponieważ powodują bardzo dużą ingerencję w środowisko naturalne.

Opisywany przez specjalistę sposób rekultywacji opiera się na doprowadzeniu do równowagi biologicznej w zbiorniku wodnym, przy równoczesnym likwidowaniu skutków zarastania zbiornika wodnego i zanieczyszczenia środowiska wodnego. Zaproponowana metoda oczyszczania polega na przywróceniu równowagi biologicznej za pomocą odpowiednio dobranych mikroorganizmów. Cechą charakterystyczną jest bez wątpienia uniwersalność tego rodzaju rekultywacji, ponieważ można ją zastosować na każdym typie zbiornika wodnego, bez względu na jego parametry. Procedura jest całkowicie nieinwazyjna, nieszkodliwa i bezpieczna dla środowiska naturalnego. Nie wymaga żadnych okresów karencji, co wiązałoby się z wyłączeniem akwenu wodnego z użytkowania. Metoda dr Marcina Sitarka jest możliwa do wykorzystania nawet w tych miejscach, gdzie nie można wykonać oczyszczania mechanicznego. Nie istnieje niebezpieczeństwo opanowania przez wprowadzane mikroorganizmy całego biotopu, ponieważ jest to naturalne środowisko ich występowania.  
 
Korzystając z techniki dr Sitarka można oczyścić jezioro Bugaj w Piotrkowie. Ponadto opierając się na wiedzy i doświadczeniu można u nas uzyskać taki sam efekt, jak np.: na Zalewie Muchawkim w Siedlcach, gdzie doprowadzono do pierwszej klasy czystości w tym zbiorniku. Następnie należy uregulować sprawy związane z własnością terenów wokół zbiornika, opracować koncepcję skoncentrowaną przede wszystkim na utrzymaniu walorów przyrodniczych tego miejsca oraz połączenia tego z edukacją ekologiczną tj. stworzenie wokół jeziora ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. ławkami, koszami, pomostami dla wędkarzy oraz tablicami edukacyjnymi, na których przedstawiono by cenną przyrodniczo florę i faunę występującą na tym terenie.
            
Jako źródło finansowania tego przedsięwzięcia Pani Krystyna Czechowska wskazuje możliwość skorzystania z 80% dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Ostatnia zmiana Niedziela, 13. Marzec 2016 17:42
 
Wstęp PDF Drukuj Email
Wpisał Administrator   
Piątek, 29. Lipiec 2011 14:27
Witam serdecznie !!!

O mnie, moich pomysłach i spojrzeniu na świat w odpowiednich zakładkach. Zapraszam do lektury i niezależnie od poglądów apeluję o branie udział w wyborach bo tylko w ten sposób mamy wpływ na to co dzieje się w naszym mieście, regionie, Państwie.
Ostatnia zmiana Niedziela, 13. Marzec 2016 17:43
 

Użyteczne linki

On-line

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość